Bilschampo

NMK BILSCHAMPO
 
ALLMÄN INFORMATION:
Ett högkoncentrerat bilschampo med snabb och skonsam rengöringseffekt.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Bilar, lastbilar, bussar, lantbruks-

och entreprenad maskiner, tåg, motorcyklar, husvagnar.
DOSERING:
20ml –100ml till 10 liter vatten.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6011B 12×1 liter

Art nr: 6011C 4×5 liter
Art nr: 6011D 1×25 liter
Art nr: 6011E 1×200 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätska.
Produkt typ: Bilschampo