Car-Wash

CAR-WASH EXTRA
 
ALLMÄN INFORMATION:
Ett effektivt avfettningsmedel för svår fordonstvätt.

Löser effektivt olja, sot, pigment, vägsalt m.m.
Lämnar en vaxfilm som ger glans och skyddande, smutsavvisande yta.

Produkten är fosfatfri och fri från lösningsmedel av petroleumtyp.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, bussar, kapell, lantbruksmaskiner. Undvik att produkten torkar in.
Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador orsakade av felaktig användning. Mycket goda vätande egenskaper och effektiv vid låga doseringar som ger god tvättekonomi.Heta målade ytor spolas med kallt vatten före rengöring.
Lägg på med lågtrycksspruta i tunt skikt över hela ytan.
Låt verka några minuter. Spola av rikligt med vatten under högt tryck. Varmt vatten förbättrar resultatet.
DOSERING:
Lätt smuts         1:60 -1:80 (2%)
Normal smuts    1:30 -1:60 (3%)
Svår smuts        1:20 -1:30 (5%)
Hetvatten           1:60 -1:100 (1%)
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6018B 12×1 liter

Art nr: 6018C 4×5 liter
Art nr: 6018D 1×25 liter
Art nr: 6018E 1×200 liter
Art nr: 6018T 1×1000 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Alkaliskt avfettningsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 10-12