Grovrent

GROVRENT
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är ett koncentrerat, högeffektivt alkaliskt rengöringsmedel för svårt smutsade ytor och material.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Golv, väggar, städmaskiner och inrednings- och klädseltvätt i bilar.
Löser effektivt sot, olja, slagg mm.
DOSERING:
Lättrengöring: 1dl till 10 liter vatten.
Grovrengöring: 2dl till 10 liter vatten.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6042B 12×1 liter
Art nr: 6042C 4×5 liter
Art nr: 6042D 1×25 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan.
Parfym: En svag doft av citron.
Produkt typ: Alkaliskt rengöringsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 13 i koncentrat.
pH-värde: ca 9,5 i brukslösning.