Handdisk

HANDDISK
 
ALLMÄN INFORMATION:
Ett effektivt handdiskmedel som är fettlösande men är skonsamt för händerna.
DOSERING:
30 ml till 10 liter vatten.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
 
FÖRPACKNING:
Art nr: 6022B 12×1 liter
Art nr: 6022C 4×5 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker ytspänningen och emulgerar och dispergerar smutsen i vatten.
Produkt typ:
Diskmedel
Konsistens: Tjockflytande
pH-värde: ca 7