IPA-Etanol

IPA-ETANOL
 
ALLMÄN INFORMATION:
Tillverkad av svensk etanol.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rengöringsmedel, lösningsmedel och frostskydd.
DOSERING:
Användes i koncentrat.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6095B 12×1 liter
Art nr: 6095C 4×5 liter
Art nr: 6095D 1×25 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Etanol
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig