IS-fritt snösmält

IS-FRITT SNÖSMÄLT
 
ALLMÄN INFORMATION:
Isfritt är ett idealiskt halkskyddsmedel som verkar omgående, det verkar ända ner till -50 grader..
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Perfekt att använda på utsatta ställen som trappor, entréer, garageuppfarter, trottoarer m.m. Kan även användas i förebyggande syfte.
DOSERING:
Strö sparsamt. Sprid små mängder på trappsteg, trottoarer och körbanor, före under eller efter snöfall eller frost.
En kemisk reaktion uppstår och den värme som utvecklas smälter is och snö.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6065C    1×5 liter Hink
Art nr: 6065CC 1×10 liter Hink
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Kalciumklorid
Konsistens: Pulver