Kykarglykol Röd

KYLARGLYKOL G30 RÖD
 
ALLMÄN INFORMATION:
Innehåller korrosionshämmande tillsatser. Fri från nitriter, aminer och fosfater. Skyddar mot isbildning, korrosion samt höjer kylvätskans kokpunkt och minskar därmed risken för kokning.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämplig för alla slags vattenkylda motorer, även sådana med aluminiumkomponenter.Överensstämmer med specifikationerna för Audi, Seat, Skoda, VW, Ford, GM m.fl.
DOSERING:
Mängd Glykol:
-17oC – 30%
-27oC – 40%
-37oC – 50%
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6005B 12×1 liter

Art nr: 6005C 4×5 liter
Art nr: 6005D 1×25 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Kylarglykol G30/774F
Konsistens: Flytande