Kylarglykol Blå

KYLARGLYKOL BLÅ
 
ALLMÄN INFORMATION:
Kylarglykol Blå är en koncentrerad kylarvätska för de flesta förbränningsmotorers kylarsystem. Kylarglykol kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme och kylsystem.Är baserad på etylenglykol och är fri från: silikat, amin, fosfat och nitrit, med speciella organiska tillsatser för att skydda mot korrosion, oxidation.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Kylarglykol ger bra och långvarigt korrosions skydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem: koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn. För bästa korrosionsskydd rekommenderas minst 30% inblandning.Följ biltillverkarens anvisningar vid byte och påfyllning.
DOSERING:
Mängd Glykol:
-15oC  –  30%
-25oC  –  40%
-36oC  –  50%
-51oC  –  60%
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6004B 12×1 liter

Art nr: 6004C 4×5 liter
Art nr: 6004D 1×25 liter
Art nr: 6004E 1×200 liter fat
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Kylarglykol BS6580
Konsistens: Flytande