Lacknafta

LACKNAFTA
 
ALLMÄN INFORMATION:
Lacknafta är ett långsamt avdunstande lösningsmedel uppbyggt på alifatiska och aromatiska kolväten.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Användes till förtunning av alkyd- och oljefärger, samt för rengöring av penslar och andra verktyg.
Lacknafta används även till att avlägsna olja, fett och kåda.
DOSERING:
Användes i koncentrat.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6092B 12×1 liter
Art nr: 6092C 5×5 liter
Art nr: 6092D 1×25 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Lacknafta
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig