Maskindisk flytande

MASKINDISK FLYTANDE
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är ett starkt alkaliskt och proteinlösande medel.
OBS skall ej användas till aluminium.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För storköksdisk i mjukt och medelhårt vatten.
DOSERING:
0,10 – 0,30% (1,0 – 3,0 gram/lit vatten).
Doseras automatiskt genom doseringspump.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6049CC 1×10 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Maskindiskmedel
Konsistens:
Flytande
pH-värde: ca 14
 

 

Assign a menu in the Right Menu options.