Micro 2000

MICRO 2000
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är ett högkoncentrerat vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel. Löser effektivt olja, tjära, asfalt, vägsalt och annan smuts.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
– nya och äldre personbilar- och lastbilar

-bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
-tåg och motorcyklar
-motor- och maskindelar
-verkstadsgolv
DOSERING:
Lätt smuts:      1:4 – 1:6
Normal smuts: 1:3 – 1:5
Motortvätt:       1:1
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6015C 5×5 liter

Art nr: 6015D 1×25 liter
Art nr: 6015E 1×200 liter Fat
Art nr: 6015T 1×1000 liter Tank
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Micoavfettning
Konsistens: Flytande