NMK 10 Prickbort

NMK 10 PRICKBORT
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är en kraftig Petroleumbaserad tjärlösare som används vid borttagning av svårlösliga oljeföreningar, asfalt, tjära m.m.
Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in.
Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas alltid.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Avfettning & rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, kapell, traktorer m.m.
BRUKSANVISNING:
Spraya nedifrån och upp.
Använd en svamp/borste vid behov.
Därefter tvätta och skölj med vatten.
DOSERING:
Används koncentrerad.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6010B      12×1 liter

Art nr: 6010BS    12×1 liter med spraypistol
Art nr: 6010C      5×5 liter
Art nr: 6010D      1×25 liter
Art nr: 6010E      1×200 liter Fat
Art nr: 6010T      1×1000 liter Tank
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Prickbort
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig