NMK 12 Kallavfettning

NMK 12 KALLAVFETTNING
 
ALLMÄN INFORMATION:
Lågaromatiskt kallavfettningsmedel.

Ett luktfritt avfettningsmedel som löser effektivt olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt m.m.Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in.
Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas alltid.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För avfettning och rengöring av maskiner, bilar, lastbilar, traktorer, plåt, rör, motorer m.m.
DOSERING:
Används koncentrerad.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6012B     12×1 liter

Art nr: 6012BS   12×1 liter m. spraypistol
Art nr: 6012C     5×5 liter
Art nr: 6012D     1×25 liter
Art nr: 6012E     1×200 liter Fat
Art nr: 6012T     1×1000 liter Tank
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Kallavfettning
Konsistens: Flytande