NMK 14

NMK 14 HÖGTRYCKSVÄTSKA
 
ALLMÄN INFORMATION:
Ett koncentrerat högeffektivt alkaliskt avfettnings-och rengöringsmedel. Löser fett, olja, smuts, bromsdamm m.m. För manuell tvätt och högtrycksrengöring.

Produkten är fosfatfri och fri från lösningsmedel av petroleumtyp.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lastbilar, bussar, personbilar, kapell, traktorer, golv m.m. Mycket goda fettlösningsegenskaper.
DOSERING:
Lätt smuts        1:60 – 1:80
Normal smuts   1:30 – 1:60
Svår smuts       1:10 – 1:30
Hetvatten          1:60 – 1:100
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6014B 12×1 liter

Art nr: 6014C 4×5 liter
Art nr: 6014D 1×25 liter
Art nr: 6014E 1×200 liter Fat
Art nr: 6014T 1×1000 liter Tank
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan.
Produkt typ: Alkaliskt rengöringsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 13 i koncentrat