NMK 16

NMK 16 SUPERKONCENTRERAD
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är ett mycket starkt avfettningsmedel. Innehåller natriumhydroxid. Är ett högkoncentrat som ska spädas med vatten.

Endast för yrkesmässigt bruk.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Avfettning och rengöring av lastbilar, bussar, traktorer, industrigolv. Mycket goda fettlösningsegenskaper.
DOSERING:
Lätt smuts           1:200
Normal smuts      1:100
Svår smuts          1:50
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6016B 12×1 liter

Art nr: 6016C 4×5 liter
Art nr: 6016D 1×25 liter
Art nr: 6016E 1×200 liter Fat
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Starkt alkaliskt rengöringsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 12 i koncentrat