NMK 25 Oxal

NMK 25 Oxal
 
ALLMÄN INFORMATION:
Rengöringsmedel till Båtar.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Tar effektivt bort den bruna beläggningen vid vattenlinjen och skrovsidan.
DOSERING:
Lätt smuts           1:30 – 1:40
Normal smuts      1:20 – 1:30
Svår smuts:         Använd koncentrerad

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6025B 12×1 liter

Art nr: 6025C 4×5 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Oxalsyra
Produkt typ:
Surt rengöringsmedel.
pH-värde: 1 i koncentrat