NMK 27 Kokosavfettning

NMK 27 KOKOSAVFETTNING
 
ALLMÄN INFORMATION:
Kokosavfettningen är avsett för svår rengöring av motorer, fordon,truckar,verkstadsmaskiner, golv och andra svårt smutsade ytor.

Produkten är fosfatfri och fri från lösningsmedel av petroleumtyp.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Kan används både som avfettning och schampo. Medlet kan med fördel användas i högtryckstvätt.
BRUKSANVISNING:
Produkten sprayas utspädd med lågtryckspruta. Låt medlet verka några minuter före sköljning med vatten.
Använd en svamp eller borste vid behov.
DOSERING:
Avfettning:      1:1 – 1:10
Bilschampo:   1:30 – 1:50
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6027B 12×1 liter

Art nr: 6027C 4×5 liter
Art nr: 6027D 1×25 liter
Art nr: 6027E 1×200 liter
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Avfettning/Bilschampo
Konsistens: Flytande
pH: 9,4