NMK 51 Rostlösare

NMK 51 ROSTLÖSARE
 
ALLMÄN INFORMATION:
Utomordentliga rostlösande egenskaper.
Innehåller grafit som förhindrar framtida fastrostning och minskar friktionen.
Är med smörjande effekt.
Bygger på låg ytspänning vilket ökar inträngningsförmågan.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lossar snabbt den mest fastrostade bult eller mutter.
Användes före montering, underlättar isärtagning vid nästa demontering.
 
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6051      12x400ml
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Rostlösare
Konsistens: Aerosol