NMK 57 Maskinren

NMK 57 MASKINREN
 
ALLMÄN INFORMATION:
NMK 57 används vid borttagning av icke önskvärda föroreningar i samband med nytillverkning och reparation.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Används före limning och lödning. Utmärkt för rengöring av bromsar, metallytor och vid avfettning.
Spraya rikligt på ytan som skall rengöras.
Låt verka i några minuter. Förlängningsröret Underlättar appliceringen av produkten.
 
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6057 6x400ml
 
TEKNISK INFORMATION:
Konsistens: Aerosol