NMK 62 Handren

NMK 62 HANDREN
 
ALLMÄN INFORMATION:
Handren används som grovtvål vid kraftigt nedsmutsade händer. Produkten avlägsnar fett, olja och andra föroreningar.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämpligt att användas vid smutsigt arbete där man ej har tillgång till vatten.
 
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6062      75ml
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Handren
Konsistens: Aerosol
 

 

Assign a menu in the Right Menu options.