NMK 67 Fönsterputs

NMK 67 FÖNSTERPUTS
 
ALLMÄN INFORMATION:
Ger rena, klara speglar och bilrutor mm. Utan att lämna någon hinna.
Spraya ut fönsterputs men inte så mycket att det rinner.
Torka av med en ren trasa eller hushållspapper. Som alternativ kan gummiskrapa användas.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Effektivt på fönster, speglar, bilrutor, etc. som är utsatta för sot, rök och andra föroreningar.
DOSERING:
Produkten är färdig att användas.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6067A 20×0,5 liter inkl. spraypistol
Art nr: 6067B 12×1 liter inkl.spraypistol
Art nr: 6067C 4×5 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Fönsterputs
Konsistens: Flytande