NMK Båtrengöring

NMK BÅTRENGÖRING
 
ALLMÄN INFORMATION:
Koncentrerad båtrengöring för plastbåtar och galonklädsel.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Plastbåtar och galonklädsel.

Mycket goda fettlösningsegenskaper.
DOSERING:
Lätt smuts           1:60 – 1:80
Normal smuts      1:30 – 1:60
Svår smuts          1:10 – 1:30

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6009B 12×1 liter

Art nr: 6009C 4×5 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätska.
Produkt typ: Alkaliskt rengöringsmedel.
pH-värde: 13 i koncentrat