NMK Spisbränsle

NMK SPISBRÄNSLE
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är baserad på biologisk etanol. En ren naturprodukt. Omvandlas till koldioxid och vatten vid förbränning. Brinner ca 2-4 timmar per liter.
Brinner helt rök och sotfritt med en gul fin låga.
Får ej användas i mindre stängda utrymmen, risk för sotning.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Skorstenslösa kaminer
Dekorationseldar
Öppna kärl
DOSERING:
Bruksfärdig produkt
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6024B 12×1 liter
Art nr: 6021C 4×5 liter
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Spisbränsle
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig