NMK Ytdesinfektion 75

NMK YTDESINFEKTION 75
 
ALLMÄN INFORMATION:
NMK Ytdesinfektion är ett etanolbaserat desinfektionsmedel för desinficering av ”synligt” rena ytor eller ytor som rengjorts med rengöringsmedel.
Produkten används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och virus. Exempel på användningsområden är inom vård & omsorg, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, livsmedelsindustri och motsvarande områden.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
NMK Ytdesinfektion innehåller 75% denaturerad alkohol avsedd för desinficering av rena ytor.
Produkten är ofärgad.

Godkänd och kvalitetssäkrad enligt
EN-1650, EN-13697.

DOSERING:
NMK Ytdesinfektion används outspädd.
Spraya ut desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras och stryk noggrant ut medlet med en ren torkduk eller ett luddfritt papper. Lämna ytan lätt fuktig, låt lufttorka.
Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6046B 12×1
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Desinfektionsmedel
Konsistens: Flytande