Om Företaget

NMK- en aktiv del i ett större perspektiv

Från de bästa råvaror och med en övertygelse om att vilja vara en del i ett positivt miljöarbete skapas god kemi. Vi har en kontinuerlig utveckling av våra recept med starkt fokus att värna om vår miljö vi lever i. Dessa grundstenar tillsammans med flexibilitet och attraktiva priser stärker vårt erbjudande till våra kunder som delar vår övertygelse att vara en aktiv del i ett större miljöperspektiv.

Under 2011 har vi byggt ut vår fabrik i Åskogen, Boden med ca 100 kvm. Med ökad efterfrågan och behov hos marknaden har vi gjort detta för att kunna ha ett större lager, utöka tillverkningen och att därmed säkerställa vår leveranssäkerhet till våra kunder.

Aktivt miljöarbete

Då vi lever på en planet svårt sargad av miljöföroreningar spelar miljöfrågor en allt större roll i vårt samhälle och måste därför mer än någonsin sättas i centrum. Därför har NMK valt att ta ett aktivt miljöansvar där vi alltid håller vårt miljöfokus. Genom att välja kemiprodukter från NMK får man ett modernt, miljövänligt och heltäckande kemikalieprogram som förutom att vara effektivt även har en mycket attraktiv prisbild. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!