Spolarvätska konc.

NMK 19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD
 
ALLMÄN INFORMATION:
Spolarvätskan är tillverkad av svensk etanol.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Avlägsnar snabbt och effektivt trafikfilm och annan smuts. Skyddar spolarsystemet mot frysskador.
DOSERING:
Utetemperatur               delar vatten
Över       +5                     9
Mellan     -5 – +5              5
              -15 – -10            3
              -27 – -20            1
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6019B   12×1 liter

Art nr: 6019C   4×5 liter
Art nr: 6019D   1×25 liter
Art nr: 6019E   1×200 liter Fat
Art nr: 6019T   1×1000 liter Tank
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Spolarvätska
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig