NMK BÅTRENGÖRING

NMK Båtrengöring
 

ALLMÄN INFORMATION:
Koncentrerad båtrengöring för plastbåtar och galonklädsel.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Plastbåtar och galonklädsel.
Mycket goda fettlösningsegenskaper.
DOSERING:
Lätt smuts         1:60 - 1:80
Normal smuts    1:30 - 1:60
Svår smuts        1:10 - 1:30

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6009B   12x1 liter
Art nr: 6009C   4x5 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Tensider:
Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätska.
Produkt typ: Alkaliskt rengöringsmedel.
pH-värde: 13 i koncentrat