BILSCHAMPO

Bilschampo

 

 

ALLMÄN INFORMATION:
Ett högkoncentrerat bilschampo med snabb och skonsam rengöringseffekt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Bilar, lastbilar, bussar, lantbruks-
och entreprenad maskiner, tåg, motorcyklar, husvagnar.
DOSERING:
20ml –100ml till 10 liter vatten. 

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6011B   12x1 liter
Art nr: 6011C   4x5 liter
Art nr: 6011D   1x25 liter
Art nr: 6011E   1x200 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Tensider:
Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätska.
Produkt typ: Bilschampo