CAR-WASH EXTRA

Car-wash
 

ALLMÄN INFORMATION:
Ett effektivt avfettningsmedel för svår fordonstvätt.
Löser effektivt olja, sot, pigment, vägsalt m.m.
Lämnar en vaxfilm som ger glans och skyddande, smutsavvisande yta.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, bussar, kapell, lantbruksmaskiner. Undvik att produkten torkar in. Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador orsakade av felaktig användning. Mycket goda vätande egenskaper och effektiv vid låga doseringar som ger god tvättekonomi.

Heta målade ytor spolas med kallt vatten före rengöring. Lägg på med lågtrycksspruta i tunt skikt över hela ytan. Låt verka några minuter. Spola av rikligt med vatten under högt tryck. Varmt vatten förbättrar resultatet.

 

DOSERING:
Lätt smuts       1:60 -1:80 (2%)
Normal smuts  1:30 -1:60 (3%)
Svår smuts       1:20 -1:30 (5%)
Hetvatten        1:60 -1:100 (1%)

 

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.FÖRPACKNING:
Art nr: 6018B   12x1 liter
Art nr: 6018C   4x5 liter
Art nr: 6018D   1x25 liter
Art nr: 6018E   1x200 liter
Art nr: 6018T   1x1000 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Alkaliskt avfettningsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 10-12