KYLARGLYKOL BLÅ

Kylarglykol Blå
 

ALLMÄN INFORMATION:
Kylarglykol Blå är en koncentrerad kylarvätska för de flesta förbränningsmotorers kylarsystem. Kylarglykol kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme och kylsystem.

Är baserad på etylenglykol och är fri från: silikat, amin, fosfat och nitrit, med speciella organiska tillsatser för att skydda mot korrosion, oxidation.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Kylarglykol ger bra och långvarigt korrosions skydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem: koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn. För bästa korrosionsskydd rekommenderas minst 30% inblandning.

Följ biltillverkarens anvisningar vid byte och påfyllning.

DOSERING:
Mängd Glykol:
-15oC - 30%
-25oC - 40%
-36oC - 50%
-51oC - 60%

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
 FÖRPACKNING:
Art nr: 6004B   12x1 liter
Art nr: 6004C   4x5 liter
Art nr: 6004D   1x25 liter
Art nr: 6004E   1x200 liter fat
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Kylarglykol
Konsistens: Flytande