KYLARGLYKOL G30 RÖD

Kylarglykol G30 Röd
 

ALLMÄN INFORMATION:
Innehåller korrosionshämmande tillsatser. Fri från nitriter, aminer och fosfater. Skyddar mot isbildning, korrosion samt höjer kylvätskans kokpunkt och minskar därmed risken för kokning. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämplig för alla slags vattenkylda motorer, även sådana med aluminiumkomponenter.

Överensstämmer med specifikationerna för Audi, Seat, Skoda, VW, Ford, GM m.fl.

DOSERING:
Mängd Glykol:
-17oC - 30%
-27oC - 40%
-37oC - 50%

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6005B   12x1 liter
Art nr: 6005C   4x5 liter
Art nr: 6005D   1x25 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Kylarglykol G30/774F
Konsistens: Flytande