MICRO 2000

Micro 2000
 

ALLMÄN INFORMATION:
Är ett högkoncentrerat vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel. Löser effektivt olja, tjära, asfalt, vägsalt och annan smuts.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
- nya och äldre personbilar- och lastbilar
-bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
-tåg och motorcyklar
-motor- och maskindelar
-verkstadsgolv

 

DOSERING:
Lätt smuts       1:4  - 1:6
Normal smuts   1:3  - 1:5
Motortvätt        1:1

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6015C 5x5 liter
Art nr: 6015D 1x25 liter
Art nr: 6015E 1x200 liter Fat
Art nr: 6015T 1x1000 liter Tank
 
TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätska.
Produkt typ: Avfettning
Konsistens: Flytande