NMK 10 PRICKBORT

NMK 10 Prickbort
 

ALLMÄN INFORMATION:
Är en kraftig Petroleumbaserad tjärlösare som används vid borttagning av svårlösliga oljeföreningar, asfalt, tjära m.m.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in.
Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas alltid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Avfettning & rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, kapell, traktorer m.m. 

BRUKSANVISNING:
Spraya nedifrån och upp.
Använd en svamp/borste vid behov.
Därefter tvätta och skölj med vatten.

DOSERING:
Används koncentrerad.

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad. 
FÖRPACKNING:
Art nr: 6010B     12x1 liter
Art nr: 6010BS   12x1 liter med spraypistol
Art nr: 6010C     5x5 liter
Art nr: 6010D     1x25 liter
Art nr: 6010E      1x200 liter Fat
Art nr: 6010T      1x1000 liter Tank

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Prickbort
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig