NMK 12 KALLAVFETTNING

nmk12
 

ALLMÄN INFORMATION:
Lågaromatiskt kallavfettningsmedel.
Ett luktfritt avfettningsmedel som löser effektivt olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt m.m.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in.
Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas alltid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För avfettning och rengöring av maskiner, bilar, lastbilar, traktorer, plåt, rör, motorer m.m.
DOSERING:
Används koncentrerad.

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6012B     12x1 liter
Art nr: 6012BS   12x1 liter m. spraypistol
Art nr: 6012C     5x5 liter
Art nr: 6012D     1x25 liter
Art nr: 6012E     1x200 liter Fat
Art nr: 6012T     1x1000 liter Tank

 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Lågaromatiskt avfettningsmedel.
Konsistens: Flytande