NMK 14 HÖGTRYCKSVÄTSKA

nmk14
 

ALLMÄN INFORMATION:
Ett koncentrerat högeffektivt alkaliskt avfettnings-och rengöringsmedel. Löser fett, olja, smuts, bromsdamm m.m. För manuelltvätt och högtrycksrengöring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lastbilar, bussar, personbilar, kapell, traktorer, golv m.m. Mycket goda fettlösningsegenskaper.
DOSERING:
Lätt smuts        1:60 – 1:80
Normal smuts   1:30 – 1:60
Svår smuts        1:10 – 1:30
Hetvatten         1:60 – 1:100

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6014B 12x1 liter
Art nr: 6014C 4x5 liter
Art nr: 6014D 1x25 liter
Art nr: 6014E 1x200 liter Fat
Art nr: 6014T 1x1000 liter Tank

 

TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan.
Produkt typ: Alkaliskt rengöringsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 13 i koncentrat