NMK 16 SUPERKONCENTRERAD

nmk16
 

ALLMÄN INFORMATION:
Är ett mycket starkt avfettningsmedel. Innehåller natriumhydroxid. Är ett högkoncentrat som ska spädas med vatten.
Endast för yrkesmässigt bruk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Avfettning och rengöring av lastbilar, bussar, traktorer, industrigolv.
Mycket goda fettlösningsegenskaper.
DOSERING:
Lätt smuts         1:200
Normal smuts    1:100
Svår smuts        1:50

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6016B   12x1 liter
Art nr: 6016C   4x5 liter
Art nr: 6016D   1x25 liter
Art nr: 6016E   1x200 liter Fat

 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Starkt alkaliskt rengöringsmedel.
Konsistens: Flytande
pH-värde: 12 i koncentrat