NMK 19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

NMK 19 Spolarvätska
 

ALLMÄN INFORMATION:
Spolarvätskan är tillverkad av svensk etanol.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Avlägsnar snabbt och effektivt trafikfilm och annan smuts. Skyddar spolarsystemet mot frysskador.

DOSERING:
Utetemperatur               delar vatten
Över    +5                      9
Mellan  -5 - +5               5
           -15 - -10             3
           -27 - -20             1

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6019B   12x1 liter
Art nr: 6019C   4x5 liter
Art nr: 6019D   1x25 liter
Art nr: 6019E   1x200 liter Fat
Art nr: 6019T   1x1000 liter Tank

 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Spolarvätska
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig