NMK 23

NMK 23 
 

ALLMÄN INFORMATION:
Ett effektivt rengöringsmedel för att ta bort
gruvdamm, malmdamm. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lastbilar, maskiner m.m
DOSERING:
Lätt smuts      1:15 - 1:20
Normal smuts 1:5 - 1:10
Svår smuts   Koncentrerat (kan matta ner lacken).

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6023B 12x1 liter
Art nr: 6023C 4x5 liter
Art nr: 6023D 1x25 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Syra
pH-värde: 1 i koncentrat.