NMK 25 OXAL

 
 

ALLMÄN INFORMATION:
Rengöringsmedel till Båtar.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Tar effektivt bort den bruna beläggningen vid vattenlinjen och skrovsidan.

 

DOSERING:
Lätt smuts 1:30 - 1:40
Normal smuts 1:20 - 1:30
Svår smuts: Använd koncentreradHÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.FÖRPACKNING:
Art nr: 6025B 12x1 liter
Art nr: 6025C 4x5 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Oxalsyra
Produkt typ:
Surt rengöringsmedel.
pH-värde: 1 i koncentrat