NMK 27 Kokosavfettning

Bilschampo
 

ALLMÄN INFORMATION:
Kokosavfettningen är avsett för svår rengöring av motorer, fordon,truckar,verkstadsmaskiner, golv och andra svårt smutsade ytor.

EGENSKAPER:
Produkten ersätter traditionella petroleumbaserade medel och används både som avfettning och schampo. Medlet kan med fördel användas i högtryckstvätt.

BRUKSANVISNING:
Produkten sprayas utspädd med lågtryckspruta. Låt medlet verka några minuter före sköljning med vatten.
Använd en svamp eller borste vid behov.

DOSERING:
Avfettning:   1:1 - 1:10
Bilschampo: 1:30 - 1:50

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
 FÖRPACKNING:
Art nr: 6027B 12x1 liter
Art nr: 6027C 4x5 liter
Art nr: 6027D 1x25 liter
Art nr: 6027E 1x200 liter

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Avfettning/Bilschampo
Konsistens: Flytande
pH: 9,4