HANDDISK

Handdisk
 

ALLMÄN INFORMATION:
Ett effektivt handdiskmedel som är fettlösande men är skonsamt för händerna.

 

DOSERING:
30 ml till 10 liter vatten

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad. 

FÖRPACKNING:
Art nr: 6022B    12x1 liter
Art nr: 6022C    4x5 liter

 
 

TEKNISK INFORMATION:
Tensider: Sänker ytspänningen och emulgerar och dispergerar smutsen i vatten.
Produkt typ:
Diskmedel
Konsistens: Tjockflytande
pH-värde: ca 7