MASKINDISK FLYTANDE

Maskindisk Flytande
 

ALLMÄN INFORMATION:
Är ett starkt alkaliskt och proteinlösande medel.
OBS skall ej användas till aluminium.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För storköksdisk i mjukt och medelhårt vatten.

DOSERING:
0,10 – 0,30% (1,0 – 3,0 gram/lit vatten).
Doseras automatiskt genom doseringspump.

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.FÖRPACKNING:
Art nr: 6049CC    1x10 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Maskindiskmedel
Konsistens:
Flytande
pH-värde: ca 14