MASKINDISK TORK

Maskindisk Tork
 

ALLMÄN INFORMATION:
För all slags diskgods och diskmaskiner försedda med torkmedelsinjektor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För storköksdisk i mjukt och medelhårt vatten.

DOSERING:
3 ml (cm) till 10L vatten.
Följ instruktioner gällande aggregat.HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.FÖRPACKNING:
Art nr: 6050CC     1x10 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Torkmedel
Konsistens:
Flytande