NMK 67 FÖNSTERPUTS

NMK 67 Fönsterputs
 

ALLMÄN INFORMATION:
Ger rena, klara speglar och bilrutor mm. Utan att lämna någon hinna.
Spraya ut fönsterputs men inte så mycket att det rinner.
Torka av med en ren trasa eller hushållspapper. Som alternativ kan gummiskrapa användas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Effektivt på fönster, speglar, bilrutor, etc. som är utsatta för sot, rök och andra föroreningar.
DOSERING:
Produkten är färdig att användas.

HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:
Art nr: 6067A     20x0,5 liter inkl. spraypistol
Art nr: 6067B     12x1 liter  inkl.spraypistol
Art nr: 6067C     4x5 liter
 

TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Fönsterputs
Konsistens: Flytande