Thermol

THERMOL
 
ALLMÄN INFORMATION:
Är baserad på biologisk etanol.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Köldbärare för kylanläggningar och värmepumpsanläggningar som tar tillvara bergvärme, ytjordvärme eller sjövärme.
I denna typ av anläggningar kommer köldbäraren i nära kontakt med mark och vattentäkter, vilket kräver ett så miljövänligt alternativ av köldbärare som möjligt.
DOSERING:
1 del Thermol + 1 del Vatten = -30
1 del Thermol + 2 del Vatten = -18
1 del Thermol + 3 del Vatten = -11
HÄLSO/MILJÖINFORMATION:
Se Säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING:
Art nr: 6021D 1×25 liter
Art nr: 6021E 1×200 liter Fat
Art nr: 6021T 1000 liter Tank
 
TEKNISK INFORMATION:
Produkt typ: Köldbärarsprit
Konsistens: Flytande
Lagring: Ej frostkänslig