Välj rätt avfettning

Kallavfettning/Prickbort:

Är en petroleum baserad produkt med lågaromatisk n-paraffin.
Användningsområde är fet smuts, olja, tjära, asfalt, salt.
Denna avfettning är inte vattenspädbar, vilket gör att den måste användas på torra ytor för att ge full effekt.

 

Alkalisk avfettning:

Är en avfettningstyp med ett ph-värde som ligger över 7.
Den löser INTE tjära/asfalt, men däremot effektiv på damm, olja, fett, vanlig smuts och organiska föroreningar som trädsav och insekter. Den späds i de flesta fall med vatten.

 

Micro-avfettning:

Micro-avfettning är en kombination av kallavfettning och alkalisk avfettning.
Det innebär att den är vattenspädbar och tar bort vanlig smuts men även asfalt/tjära.

Vår erfarenhet är dock att enbart micro-avfettning ofta inte räcker för att ta bort större mängder asfalt/tjära, vilket gör att vi rekommenderar en kallavfettning/prickbort för allra bästa resultat.