NMK 10 Prickbort 5 L

5 liter Koncentrerad

  • Artnr: 6010C
  • Vikt, kg: 4,3

Beskrivning av artikel

Är en kraftig Petroleumbaserad prickbort som används vid borttagning av svårlösliga oljeföreningar, asfalt, tjära m.m. Avfettning & rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, kapell, traktorer m.m.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas alltid.

Spraya nedifrån och upp.
Använd en svamp/borste vid behov.
Därefter tvätta och skölj med vatten.

Dosering: Används koncentrerad.

Förpackning:5x5 liter

Bifogade filer