Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad kan hämtas här